Przegląd instalacji elektrycznej w Poznaniu

Instalacja elektryczna jest nieodłącznym elementem każdego budynku, wpływającym na bezpieczeństwo jego użytkowników oraz efektywność energetyczną. Rozumiemy, jak ważne jest, aby Twoja nieruchomość była bezpieczna i zabezpieczona przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak pożary spowodowane wadami instalacji elektrycznej. Dlatego oferujemy kompleksowy przegląd instalacji elektrycznej, który nie tylko spełnia wszystkie wymogi prawne i ubezpieczeniowe, ale również zapewnia spokój ducha i bezpieczeństwo Twoim bliskim.

Nasza firma oferuje kompleksowe przeglądy instalacji elektrycznych w Poznaniu. Przeglądy spełniają wymagania art. 62 ustawy Prawo Budowlane, a do każdego protokołu dołączane są kserokopie uprawnień osób wykonujących pomiary oraz świadectwo wzorcowania urządzeń pomiarowych. Przegląd elektryczny wypełnia wymagania do ubezpieczenia nieruchomości.

W wybranych przypadkach oferujemy możliwość realizacji drobnych napraw instalacji po wykonaniu przeglądów – oferujemy także usługi elektryka.

przeglad instalacji elektrycznej pzonan
przeglad instalacji poznan

Nasza oferta obejmuje:

 • Dokładny przegląd i pomiary: Wykonujemy obowiązkowe pomiary instalacji elektrycznej, które są kluczowe dla ubezpieczenia nieruchomości oraz gwarantują ochronę przed niebezpieczeństwem pożaru.
 • Drobne naprawy na miejscu: Poza standardowym przeglądem, oferujemy także wykonanie drobnych napraw instalacji elektrycznych, co pozwala na szybkie usunięcie potencjalnych zagrożeń i uniknięcie większych problemów w przyszłości.
 • Profesjonalne doradztwo: Nasi doświadczeni elektrycy doradzą, jak utrzymać instalację w doskonałym stanie oraz jak zapobiegać potencjalnym awariom.

Dlaczego warto wybrać naszą firmę?

 • Doświadczenie i profesjonalizm: Zaufaj doświadczeniu naszych wykwalifikowanych elektryków, którzy korzystają z najnowocześniejszych technologii i metod pracy.
 • Łączenie przeglądów: W jednym wspólnym terminie możesz skorzystać z przeglądu instalacji elektrycznej, przeglądu gazu czy przeglądu budowlanego
 • Bezpieczeństwo i spokój ducha: Zapewniamy, że Twoja instalacja elektryczna jest bezpieczna i zgodna z obowiązującymi normami, co chroni Ciebie i Twoją nieruchomość.
 • Szybkie i skuteczne rozwiązania: Dzięki możliwości wykonania drobnych napraw unikniesz niepotrzebnego stresu i długiego oczekiwania na usunięcie usterki.

Formularz zapytania o ofertę

Wprowadzenie do przeglądu instalacji elektrycznej w Poznaniu

Zrozumienie znaczenia i potrzeby regularnych przeglądów instalacji elektrycznej w Poznaniu stanowi kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności zarówno w domach prywatnych, jak i w przestrzeniach komercyjnych. W mieście, gdzie nowoczesność splata się z historyczną architekturą, prawidłowa konserwacja systemów elektrycznych jest nie tylko wymogiem, ale i formą prewencji przed potencjalnymi niebezpieczeństwami.

pomiary przeglad instalacji elektryczne poznan

W Poznaniu, podobnie jak w innych dużych aglomeracjach, przeglądy instalacji elektrycznej powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych fachowców, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i narzędzia do dokładnej oceny stanu technicznego. Przegląd taki nie tylko wykrywa ewentualne usterki lub zużycie elementów instalacji, ale również zapewnia ich zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Regularne przeglądy instalacji elektrycznej mogą również przyczynić się do optymalizacji zużycia energii, co jest szczególnie istotne w kontekście rosnących cen energii i świadomości ekologicznej. Specjaliści są w stanie zidentyfikować potencjalne punkty, gdzie marnowana jest energia, i zasugerować efektywne rozwiązania, które przynoszą korzyści zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska.

Ponadto, przeglądy instalacji elektrycznej w Poznaniu mają na celu dostosowanie starych instalacji do współczesnych wymogów technologicznych. W wielu starszych budynkach systemy elektryczne nie są przygotowane do obsługi nowoczesnych urządzeń, co może prowadzić do przeciążeń, pożarów i awarii. Regularna kontrola i modernizacja instalacji zapewniają bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Warto również podkreślić, że przegląd instalacji elektrycznej może być niezbędny przy zmianie właściciela nieruchomości lub w trakcie wykonywania większych remontów. Jest to ważny element w procesie weryfikacji stanu technicznego budynku, mający bezpośredni wpływ na jego wartość i bezpieczeństwo mieszkańców.

Podsumowując, przegląd instalacji elektrycznej w Poznaniu jest nie tylko kwestią zgodności z przepisami, ale przede wszystkim świadomą decyzją o ochronie własnego domu, rodziny i miejsca pracy przed ryzykiem awarii elektrycznych, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym pożarów czy porażeń prądem. Dlatego tak ważne jest, by nie lekceważyć regularności tych działań i zawsze powierzać je doświadczonym profesjonalistom.

Proces przeglądu instalacji elektrycznej

Proces przeglądu instalacji elektrycznej jest kompleksowym zadaniem, które wymaga szczegółowej wiedzy technicznej oraz doświadczenia. Aby zapewnić dokładność i skuteczność takiego przeglądu, należy przestrzegać określonej procedury, która obejmuje kilka kluczowych etapów:

 • Ocena wstępna: Na tym etapie specjalista przeprowadza wstępną ocenę ogólnego stanu instalacji elektrycznej oraz identyfikuje potencjalne obszary wymagające dokładniejszego badania. W tym celu wykorzystuje się wiedzę na temat historii instalacji, jej wieku oraz dotychczasowych interwencji.
 • Sprawdzenie dokumentacji: Przegląd dokumentacji w zakresie raportów z poprzednich przeglądów jest kluczowy dla zrozumienia specyfiki danej instalacji i ewentualnych modyfikacji, które zostały w niej wprowadzone.
 • Wizualne oceny stanu: Specjalista dokonuje wizualnej oceny stanu komponentów instalacji elektrycznej, takich jak przewody, złącza, bezpieczniki i inne elementy. Szczególną uwagę zwraca się na widoczne uszkodzenia, ślady przegrzania czy korozji.
 • Pomiary elektryczne: Przeprowadza się szereg pomiarów elektrycznych, w tym rezystancji izolacji, ciągłości obwodów oraz ochrony przed porażeniem prądem. Pomiary te dostarczają konkretnych danych na temat stanu technicznego instalacji.
 • Testowanie urządzeń ochronnych: Sprawdza się działanie urządzeń ochronnych, takich jak wyłączniki różnicowoprądowe, aby upewnić się, że prawidłowo reagują na ewentualne awarie i zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 • Sprawdzenie zgodności z normami: Na zakończenie specjalista ocenia, czy instalacja elektryczna spełnia aktualne normy i przepisy bezpieczeństwa. Weryfikowane są również wszelkie wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej i przeciwporażeniowej.
 • Raportowanie i rekomendacje: Po zakończeniu wszystkich etapów przeglądu, specjalista sporządza szczegółowy raport, który zawiera wyniki przeprowadzonych badań, identyfikację problemów i zalecenia dotyczące koniecznych napraw lub modernizacji.

Każdy z tych etapów jest niezbędny do dokładnej oceny stanu instalacji elektrycznej i zapewnienia jej bezpiecznego oraz efektywnego działania. Regularne przeglądy przeprowadzane zgodnie z powyższą procedurą są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników i ochrony przed potencjalnymi awariami.

Najczęstsze problemy wykrywane podczas przeglądu

Podczas przeglądów instalacji elektrycznej często wykrywane są problemy, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników oraz efektywności działania całego systemu. Do najczęściej identyfikowanych problemów należą:

 • Uszkodzone izolacje: Uszkodzenia izolacji przewodów elektrycznych są jednym z najczęstszych problemów. Mogą one prowadzić do zwarcia, przeciążeń i w konsekwencji do pożarów lub porażeń prądem.
 • Nieprawidłowe połączenia: Słabe lub nieprawidłowo wykonane połączenia elektryczne mogą spowodować przegrzewanie się, iskrzenie i zwiększone ryzyko pożaru.
 • Przeciążenie obwodów: Zbyt wiele urządzeń podłączonych do jednego obwodu może prowadzić do jego przeciążenia, co z kolei zwiększa ryzyko przegrzania i awarii.
 • Nieprawidłowo działające urządzenia ochronne: Wyłączniki różnicowoprądowe i inne urządzenia ochronne muszą być sprawne, aby zapewnić ochronę przed porażeniem i innymi niebezpieczeństwami.
 • Brak uziemienia: Systemy bez odpowiedniego uziemienia są bardziej podatne na uszkodzenia spowodowane przepięciami i stanowią większe ryzyko dla bezpieczeństwa użytkowników.
 • Przebicia: Pojawiające się napięcie na rurach instalacji wodnych lub grzejnikach stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców

Rozpoznanie i rozwiązanie tych problemów na wczesnym etapie jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i długotrwałej efektywności instalacji elektrycznej. Regularne przeglądy przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów mogą zapobiec wielu potencjalnym awariom i zagrożeniom.

Przegląd instalacji elektrycznej a ubezpieczenie domu

Regularne przeglądy mogą wpływać na warunki ubezpieczenia twojej nieruchomości – w przypadku pożaru instalacji bez dokumentu potwierdzającego przegląd niestety nie można liczyć na pełną wypłatę odszkodowania. Wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej jest zdefiniowane w art. 62 ustawy Prawo Budowlane i nakazuje każdemu właścicielowi domu jednorodzinnego wykonywać okresowe badanie instalacji nie rzadziej niż co 5 lat.

Call Now Button